Các danh thủ – Cao thủ Cung hiện tại World Cup Archery

“Giai nhân tự cổ như danh tướng 
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

Tản mạn về Bắn Cung

image

Steve Wiljer (NED), World Cup Stage One Champion.

 

image

Sarah Lopez (COL) continues her historical run.

image

PJ Deloche (FRA) at full draw on his way to silver in Men’s Compound.

 

Ki Bo Bae (KOR) on her way to gold in Women’s Recurve.