Giải Vô Địch Bắn Cung TPHCM Lần 2 – 2018

Ngày 1:

Ngày 2: 

12 giờ trưa 1 mình 1 sân 🎯🎯

 

Nội dung 60m cung 1 dây Nữ và 3 dây Nam

 

Kết thúc giải bắn cung :

CLB Bắn Cung NVHTN