CLB BẮN CUNG NVHTN Đồng hành cùng FPT trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

#FPT30years

#Tổ chức Team Building Sự Kiện

Ngày 12.9.2018, CLB Bắn Cung NVHTN đã cùng FPT tổ chức chương trình Team building Bắn Cung dành cho cán bộ công nhân viên tập đoàn FPT nhân dịp kỷ niệm 30 năm.