Truyền hình HTV9 – Lớp học bắn cung Nhà Văn hóa Thanh Niên

Mời các bạn theo dõi qua phóng sự “Lớp học bắn cung NVHTN” được thực hiện bởi HTV9

#HTV

#Bắn Cung chuyên nghiệp Vietnam – Vietnam Professional Archery

#Lịch Khai Giảng