Lớp Học Bắn Cung Căn Bản & Nâng Cao

Khai giảng vào tuần đầu tiên của mỗi tháng

Lịch học: Tối T2 và T4 Hàng Tuần cho Căn Bản và Tối T3 và T5 cho Nâng Cao

Thời Gian: 18:30 đến 20:30

LH trực tiếp CLB Bắn Cung NVHTN

hoặc Ms Lệ 0937 951731