Chuyên mục: Bắn Cung

Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic ….khuyêt và ưu điểm….. Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic…. khuyêt và ưu điểm….. Những bạn đam mê, đã ít nhất cầm cây cung một vài lần, đều đang đứng…

Read more