Chuyên mục: Bắn Cung

Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic ….khuyêt và ưu điểm….. Nên chọn Compound hay Recurve? Olympic hoặc Traditional? Free style, Target, Aerial, Tactic…. khuyêt và ưu điểm….. Những bạn đam mê, đã ít nhất cầm cây cung một vài lần, đều đang đứng…

Read more

Những thành phần để Cấu tạo một cây Cung Olympic (Olympic Archery),Giải phẫu một Cây cung Olympic (Olympic Recurve Bow) – Cấu tạo một cây Cung Olympic như thế nào… Bắn cung Những thành phần để Cấu tạo một cây…

Read more