Chuyên mục: Bắn Cung

Sau hai ngày dầm mưa dãi nắng thì các Member của chúng ta đã có một chuyến Dã ngoại Bắn Cung đầy niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ . Đây là hình ảnh cập nhật mới nhất nhé các…

Read more

Bài học Bắn Cung (Phần 1). Bắn cung Bài học Bắn Cung (Phần 1): Cung Thể thao nhập môn Đây là Videoclip hướng dẫn Cung đầu tiên bằng Việt ngữ, những video khác sẽ lần lượt trình bày sau, xin…

Read more