Chuyên mục: Bắn Cung

Những thành phần để Cấu tạo một cây Cung Olympic (Olympic Archery),Giải phẫu một Cây cung Olympic (Olympic Recurve Bow) – Cấu tạo một cây Cung Olympic như thế nào… Bắn cung Những thành phần để Cấu tạo một cây…

Read more

Bắn cung là một nghệ thuật, thực hành, hoặc kĩ năng sử dụng cung để đẩy các mũi tên đi. Thuật bắn cung có lịch sử, sử dụng cho đi săn hoặc chiến tranh; trong thời hiện đại, dù sao…

Read more